TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL TEMARI PRÀCTIC I EXAMENS RESOLTS

Buscador de Oposiciones, Convocatoria Oposiciones 2017, OPE - Oferta Empleo Publico 2017, Foro Oposiciones, Academias Oposiciones, Temarios Oposiciones Ahora 0,00 € en gastos de envío para pedidos con base imponible igual o superior a 100 € en envíos realizados a través de Chrono Expres o Correos (paquete azul) a toda España.  
Oposiciones | Contactar | Academias Oposiciones | Foro | Centros Recomendados | Ultimas Oposiciones | Alertas | Noticias | Temarios Oposiciones, Test Oposiciones, Supuestos practicos Oposiciones, Psicotecnicos Oposiciones y Simulacros de examen Oposiciones Temarios Oposiciones
  ¿Qué Temario Buscas?

  Oposiciones > Temarios Oposiciones >Temarios Oposiciones Profesores > Temarios Oposiciones Infantil y Primaria > TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL TEMARI PRÀCTIC I EXAMENS RESOLTS
Oposiciones > Temarios Oposiciones >Temarios Oposiciones Maestros Infantil y Primaria > Temarios Oposiciones Educación Infantil > TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL TEMARI PRÀCTIC I EXAMENS RESOLTS

TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL TEMARI PRÀCTIC I EXAMENS RESOLTS
TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL TEMARI PRÀCTIC I EXAMENS RESOLTS

Valoración: (0/5)
Opiniones: 0

Editorial CEP
ISBN/EAN: 9788468143293
Última edición: 25/04/2012
362 pág.
Precio: 35,00 € IVA incluido.


Gastos de envío: se calculan en función de la provincia de entrega y la forma de pago seleccionada antes de finalizar el pedido.
Formas de pago: contra reembolso, transferencia bancaria y tarjeta de crédito.
Plazo de entrega: de 1 a 4 días hábiles.
Condiciones generales de compra y devolución

Cursos que te ayudarán a aprobar esta oposición:

Oposiciones a Maestro Educacion Infantil para Cataluña


Precio: Consultar
Semipresencial
Cursos Relacionados:

Oposiciones a Maestro Educacion Infantil para Cataluña


Precio: Consultar
Semipresencial
Oposiciones Maestro de Educacion Primaria: Educacion Infantil


Precio: Consultar
Presencial
Oposiciones de Primaria - Educacion Infantil


Precio: Consultar
Presencial
Serie completa

TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL TEMARI PRÀCTIC I EXAMENS RESOLTS

  Precio total serie completa: 49,99 € IVA incluido.


El volum que té a les seves mans pertany a la col?lecció que editorial CEP presenta per a la correcta preparació de les oposicions del Cos de Mestres en l´especialitat d´Educació Infantil./L´obra conté tres grans blocs, el primer és una gran ajuda per a l´opositor, en ell l´autora explica en què consisteix un cas pràctic i aborda les diferents maneres de resolució possibles. En el segon apartat es plantegen supòsits resolts que poden servir com a exemple per fer front a altres de semblants. També s´ofereixen supòsits no resolts pertanyents a altres convocatòries de diferents CCAA, perquè els aspirants puguin practicar./I la tercera i última part del llibre recull la legislació tant Estatal com Autonòmica, imprescindibles ambdues per a una adequada resolució d´aquesta fase pràctica de l´examen./Finalment, esmentar que els autors d´aquestes publicacions són professionals de reconegut prestigi en el món docent, la qual cosa és una garantia per a l´opositor que en aquests textos trobarà continguts totalment actualitzats i útils per a les pròximes convocatòries
Indice:
INDICE

CAPÍTOL I: FUNDAMENTACIÓ TEÒRICA
1. ELS CASOS PRÀCTICS
1.1 DIAGNÒSTIC O ANÀLISIS DE LA SITUACIÓ
1.2 RESOLUCIÓ
1.3 CONCLUSIÓ
2. ASPECTES PEDAGÒGICS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE A L´HORA DE RESOLDRE
SUPÒSITS
2.1 PRINCIPIS PEDAGÒGICS DE L´EDUCACIÓ INFANTIL
2.2 EL PAPER DEL MESTRE DINS DEL PROCÉS D´ENSENYANÇA-APRENENTATGE
2.3 L´ESPAI COM A RECURS PEDAGÒGIC: L´AULA
2.3.1 Tipus d´Activitats
2.3.2 Agrupaments a l´aula
2.3.3 L´organització espaial
A) L´aula per racons
B) L´organització per tallers
2.4 L´ORGANITZACIÓ DEL TEMPS EN EL SEGON CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL
2.5 L´AVALUACIÓ EN EL PROCÉS D´ENSENYANÇA- APRENENTATGE
2.5.1 Què avaluar?
2.5.2 Com avaluar?
2.5.3 Quan avaluar?
2.6 EL PERíODE D´ADAPTACIÓ I LA SEVA IMPORTÀNCIA EN L´EDUCACIÓ INFANTIL
2.7 LES NORMES DE L´ ESCOLA I LES CONDUCTES CONFLICTIVES
2.7.1 Com i quan sancionem i premiem?
2.7.2 Com han de ser les normes a l´aula?
2.7.3 Com abordar les conductes conflictives en Educació Infantil?
2.7.4 Quan es premia o compensa a un alumne?
2.8 EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÁSIQUES EN EL SEGON CICLE DE L´EDUCACIÓ INFANTIL.
3. ASPECTES PSICOLÒGICS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE A L´HORA D´ABORDAR
SUPÒSITS. EL DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU EN L´ETAPA D´ EDUCACIÓ INFANTIL
3.1 DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR EN EL 2º CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL
3.1.1 Evolució motriu als tres anys
3.1.2 Evolució motriu als quatre anys
3.1.3 Evolució motriu als cinc anys
3.2 DESENVOLUPAMENT COGNITIU EN EL SEGON CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL
3.2.1 Evolució cognitiva als tres anys
3.2.2 Evolució cognitiva als quatre anys
3.2.3 Evolució cognitiva als cinc anys
3.3 DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE EN EL SEGON CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL
3.3.1 Evolució del llenguatge als tres anys
3.3.2 Evolució del llenguatge als quatre anys
3.3.3 Evolució del llenguatge als cinc anys
3.4DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU EN EL SEGON CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL
3.4.1 Evolució socioafectiva als tres anys
3.4.2 Evolució socioafectiva als quatre anys
3.4.3 Evolució socioafectiva als cinc anys
3.5 DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT EN EL SEGON CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL
4. ASPECTES PSICOPEDAGÒGICS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE A L´HORA D´ABORDAR SUPÒSITS. AMB ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
4.1 L?ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
4.1.1 L?atenció a la diversitat
4.1.2 El paper del mestre en la integració
4.2 DIFICULTATS D´APRENENTATGE MÉS FREQÜENTS
4.2.1 Retard mental
4.2.2 Discapacitat visual
4.2.3 Dificultats d´aprenentatge
4.2.4 Discapacitat auditiva
4.2.5 Discapacitat motora
4.2.6 Autisme
4.2.7 Alumnes superdotats
4.3 DETECCIÓ DE DÈFICITS A L´AULA
4.1 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ELS ALUMNES INMIGRANTS I DE MINORIES ÈTNIQUES

CAPÍTOL II: RECURSOS PEDAGÒGICS DINS DE L´AULA
1. L´ ORDINADOR I LES TIC
2. LA BIBLIOTECA DE L´AULA COM A RECURS PER L´APRENENTATGE DE LA LECTURA I L´ESCRIPTURA.
3. L´APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL.
4. APRENENTATGE DE LA MÚSICA.

CAPÍTOL III: SUPÒSITS PRÀCTIOS .
1. SUPÒSITS PRÀCTICS RESOLTS:
SUPÒSITS 1: TREBALLA VOSTÈ EN UN CENTRE BILINGÜE DE NOVA CREACIÓ, SITUAT EN UN BARRI TAMBÉ DE NOVA CREACIÓ, ON EL NIVELL SOCIECONÒMIC ÉS MIG. ÉS TUTORA D´AULA DE 5 ANYS I TÉ 3 ALUMNES. DESENVOLUPI EL CENTRE D´INTERÈS "CONEC EL MEU BARRI"

SUPÒSIT 2: DISTRIBUEIXI UN AULA DE 3 ANYS PER RACONS. DESPRÉS TRII UN DELS RACONS PLANTEJATS I DESCRIGUI COM ORGANITZAR, FER EL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L´ÚS I JOCS QUE ELS NENS I NENES FAN D´ELL

SUPÒSIT 3: ENUMERI I ESPECIFIQUI QUE TIPUS D´ACTIVITATS DESENVOLUPARIA EN UN CENTRE D?EI AMB ALUMNES DE 3 ANYS PER A TREBALLAR EL RITME

SUPÒSIT 4: PLANTEJA UNA SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT PER A TREBALLAR L´ESQUEMA CORPORAL AMB UN AULA DE 4 ANYS D´UNA RÀTIO DE 24 ALUMNES EN EL QUAL HI HAGI UN ALUMNE AMB UNA DISCAPACITAT A L´APARELL LOCOMOTOR

SUPÒSIT 5: COM ABORDARIA VOSTÈ UNA CONDUCTA CONFLICTIVA EN UNA AULA D´EDUCACIÓ INFANTIL?

SUPÒSIT 6: VOSTÈ ES TROBA EN UN CEIP ON VA A SER TUTOR/A D´ UN CURS DE 22 ALUMNES DE 4 ANYS, DELS QUALS 17 PROVENEN D´EDUCACIÓ INFANTIL DE 3 ANYS DEL MATEIX CENTRE, 3 PROVENEN D´EDUCACIÓ INFANTIL D´ALTRE CENTRE, I DOS DELS ALUMNES SÓN ESCOLARITZATS PER PRIMERA VEGADA. FACI UN DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ I PLANTEGI UNA SOLUCIÓ ADEQUADA PER AL PERÍODE D´ADAPTACIÓ

SUPÒSIT 7: EN UNA AULA DE 4 ANYS, DISSENYI UN PLA D´AVALUACIÓ D´UN OBJECTIU DE LA UNITAT DIDÀCTICA DENOMINADA: ANIMALS SALVATGES

SUPÒSIT 8: ÉS VOSTÈ TUTORA D´UNA AULA DE TRES ANYS, AMB VINT-I-CINC ALUMNES, EN UN CEIP DE NIVELL SOCIOECONÒMIC MIG. ENTRA UN NEN AMB PROBLEMES AUDITIUS, AMB UNA PÈRDUA DEL 40% D´AUDICIÓ I, PER CAUSES DESCONEGUDES, UNA ABSÈNCIA TOTAL DEL LLENGUATGE.
PLANIFICA UNA INTERVENCIÓ PER A TREBALLAR LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE AMB AQUEST ALUMNE

SUPÒSIT 9: ÉS VOSTÈ TUTORA D´UNA AULA DE TRES ANYS, ON ES DÓNA LA CIRCUMSTÀNCIA QUE UN NEN COMENÇA A MOSSEGAR ALS SEUS COMPANYS, DE TAL MANERA QUE ES CONVERTEIX EN UN ACTE QUE REALITZA AMB FREQÜÈNCIA. COM INTERVINDRIA PER A ACABAR AMB AQUESTA SITUACIÓ?

SUPÒSIT 10: ÉS VOSTÈ TUTORA D´UNA AULA DE TERCER NIVELL D´EDUCACIÓ INFANTIL AMB 23 ALUMNES. DESCRIGUI ACTIVITATS PER A AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRENSIÓ I L´EXPRESSIÓ ORAL DINTRE DE LA UNITAT DIDÀCTICA: LA TARDOR

SUPÒSIT 11: OPOSICIÓ ANDALUSIA 2003. DISSENYI ACTIVITATS CONCRETES D´EXPERIMENTACIÓ PER ALS SEUS ALUMNES DE SEGON CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL PER AL TALLER "L´AIGUA"

SUPÒSIT 12: SUPÒSIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ES TRACTA D´UN CENTRE PÚBLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DE CARACTERÍSTIQUES ESTÀNDARD DINTRE D´UNA POBLACIÓ RURAL GRAN, ON PREDOMINA EL SECTOR TERCIARI. EL CENTRE TAMBÉ POSSEÏX EDUCACIÓ PRIMÀRIA I DOS NIVELLS D´EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, EN AMBDÓS CASOS AMB ACNEE. VOSTÈ
ÉS TUTOR D´UNA AULA DE NENS DE QUATRE ANYS ES TROBA A PRINCIPI DE CURS I HI HA UN GRUP SIGNIFICATIU DE NENS NOUS. DIGUI´M QUIN PLANTEJAMENT FARIA EN RELACIÓ AMB ELS NENS I PARES DE L´AULA PER A AQUEST PERÍODE D´ADAPTACIÓ. QUINA ÉS LA DINÀMICA A SEGUIR?

2. SUPÒSITS PRÀCTICS SENSE RESOLDRE (CASOS APAREGUTS EN ANTERIORS
CONVOCATÒRIES)
CAPÍTOL IV: LEGISLACIÓ
1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA(1978)
2. LLEI ORGÀNICA DEL DRET A L´EDUCACIÓ (LODE)
3. LLEI ORGÀNICA D´EDUCACIÓ (LOE)
4. ALTRES NORMATIVES VIGENTS DE CARÀCTER ESTATAL
5. ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS D´EDUCACIÓ INFANTIL A ESPANYA A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM. DESENVOLUPAMENTS AUTONÒMICS

CAPÍTOL IV: FONTS DOCUMENTALS .

Temarios Relacionados

TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS PRIMARIA. TEMARIO VOLUMEN 2
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS PRIMARIA. TEMARIO VOLUMEN 2
La publicación que presentamos tiene como objetivo ayudar y orientar a los maestros para su futuro ingreso en el Cuerpo de Maestros en la especialidad de Primaria, así como ofrecer un recurso útil para aquellos profesionales que trabajan en esta...
Editorial MAD
430 pág.
Precio:35,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS INGLÉS TEMARIO VOL II EDICIÓN PARA CANARIAS
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS INGLÉS TEMARIO VOL II EDICIÓN PARA CANARIAS
El volumen que el opositor tiene ahora en sus manos pertenece a la colección que Editorial CEP, en colaboración con el ICSE, Instituto Canario Superior de Estudios, presenta para la correcta preparación de la prueba Teórica de la Fase de...
Editorial CEP
252 pág.
Precio:32,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. TEMARIO. VOLUMEN 2
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. TEMARIO. VOLUMEN 2
La publicación que presentamos tiene como objetivo ayudar y orientar a los maestros para su futuro ingreso en el Cuerpo de Maestros en la especialidad de Pedagogía Terapéutica, así como ofrecer un recurso útil para aquellos profesionales que trabajan en...
Editorial MAD
302 pág.
Precio:35,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS. EDUCACIÓN PRIMARIA. TEMARIO. VOL. I
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS. EDUCACIÓN PRIMARIA. TEMARIO. VOL. I
Con motivo de la entrada en vigor de la LOMCE y su desarrollo normativo para la enseñanza primaria con el Real Decreto 126/2014, Editorial CEP pone a su disposición una edición actualizada del temario que será válido para las próximas...
Editorial CEP
366 pág.
Precio:32,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES LA ORIENTACIÓN AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDICIÓN PARA ANDALUCÍA
TEMARIO OPOSICIONES LA ORIENTACIÓN AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDICIÓN PARA ANDALUCÍA
El presente volumen forma parte de la colección de publicaciones para las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Educación Primaria. En su elaboración se ha cuidado especialmente la capacitación didáctica del aspirante, prioridad regulada en la normativa de acceso a la...
Editorial CEP
208 pág.
Precio:23,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL: PRIMEROS AUXILIOS. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: EDUCACIÓN INFANTIL
TEMARIO OPOSICIONES PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL: PRIMEROS AUXILIOS. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: EDUCACIÓN INFANTIL
Desarrollo completo del Módulo Profesional de "Primeros auxilios", que se incluye en el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de "Técnico Superior en Educación Infantil", según se establece en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de...
Editorial MAD
222 pág.
Precio:19,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS AUDICIÓN Y LENGUAJE TEMARIO VOL II  EDICIÓN PARA CANARIAS
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS AUDICIÓN Y LENGUAJE TEMARIO VOL II EDICIÓN PARA CANARIAS
El volumen que el opositor tiene ahora en sus manos pertenece a la colección que Editorial CEP, en colaboración con el ICSE, Instituto Canario Superior de Estudios, presenta para la correcta preparación de la prueba Teórica de la Fase de...
Editorial CEP
180 pág.
Precio:22,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS PRIMARIA LA ORIENTACIÓN AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS PRIMARIA LA ORIENTACIÓN AL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El presente volumen forma parte de la colección de publicaciones para las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Educación Primaria. En su elaboración se ha cuidado especialmente la capacitación didáctica del aspirante, prioridad regulada en la normativa de acceso a la...
Editorial CEP
244 pág.
Precio:24,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES HABILIDADES SOCIALES. TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PRUEBAS LIBRES
TEMARIO OPOSICIONES HABILIDADES SOCIALES. TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PRUEBAS LIBRES
Desarrollo completo del Módulo Profesional de "Habilidades sociales", que se incluye en el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de "Técnico Superior en Educación Infantil", según se establece en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de...
Editorial MAD
260 pág.
Precio:20,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS EDUCACIÓN MUSICAL CÓMO ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 25 DÍAS
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS EDUCACIÓN MUSICAL CÓMO ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 25 DÍAS
La Editorial CEP tiene el placer de presentarles este completo manual que ofrece al opositor una detallada guía para elaborar una programación didáctica que permita afrontar con garantías las partes B1. Presentación de una programación didáctica y B2. Preparación y...
Editorial CEP
202 pág.
Precio:24,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES EDUCADOR DE EDUCACION INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ TEMARIO
TEMARIO OPOSICIONES EDUCADOR DE EDUCACION INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ TEMARIO
• En la presente edición se desarrollan todos los temas del programa correspondiente a la categoría de Educador/a Infantil, según aparece publicado en el BOIB n.º 125, de 5 de septiembre de 2006. • Contiene gran cantidad de imágenes y cuadros explicativos.
Editorial MAD
412 pág.
Precio:31,50 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA. TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PRUEBAS LIBRES
TEMARIO OPOSICIONES EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA. TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PRUEBAS LIBRES
Desarrollo completo del Módulo Profesional de "El juego infantil y su metodología", que se incluye en el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de "Técnico Superior en Educación Infantil", según se establece en el Real Decreto...
Editorial MAD
288 pág.
Precio:20,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ MUSICAL COM FER LA TEVA PROGRAMACIÓ EN 25 DIES
TEMARIO OPOSICIONES COS DE MESTRES EDUCACIÓ MUSICAL COM FER LA TEVA PROGRAMACIÓ EN 25 DIES
L´Editorial CEP té el plaer de presentar-los aquest complet manual que ofereix a l´opositor una detallada guia per elaborar una programació didàctica que permeti afrontar amb garanties les parts B1. Presentació d´una programació didàctica i B2. Preparació i exposició d´una...
Editorial CEP
196 pág.
Precio:24,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS PRIMARIA CONOCIMIENTO DEL MEDIO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS PRIMARIA CONOCIMIENTO DEL MEDIO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La Editorial CEP, en colaboración con Opositta, te ofrece esta programación didáctica y un ejemplo de unidad didáctica. Es un trabajo único y realmente práctico, existen muchas ofertas en el mercado para el acceso al Cuerpo de Maestros por la...
Editorial CEP
128 pág.
Precio:14,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS AUDICIÓN Y LENGUAJE TEMARIO VOL I EDICIÓN PARA CANARIAS
TEMARIO OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS AUDICIÓN Y LENGUAJE TEMARIO VOL I EDICIÓN PARA CANARIAS
El volumen que el opositor tiene ahora en sus manos pertenece a la colección que Editorial CEP, en colaboración con el ICSE, Instituto Canario Superior de Estudios, presenta para la correcta preparación de la prueba Teórica de la Fase de...
Editorial CEP
230 pág.
Precio:26,00 € IVA incluido.
Entrega: de 1 a 4 días hábiles.


Condiciones generales de compra y devolución


Canaloposiciones.com - POLITICA DE PROTECCION DE DATOS <----> AVISO LEGAL

BOSBIZ 2010 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L. - CIF: B 95623716