Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers - TRIA FORMACIO

Buscador de Oposiciones, Convocatoria Oposiciones 2018, OPE - Oferta Empleo Publico 2018, Foro Oposiciones, Academias Oposiciones, Temarios Oposiciones Tu Buscador de Oposiciones y Empleo Publico
Oposiciones | Contactar | Academias Oposiciones | Foro | Centros Recomendados | Ultimas Oposiciones | Alertas | Noticias | Temarios Oposiciones, Test Oposiciones, Supuestos practicos Oposiciones, Psicotecnicos Oposiciones y Simulacros de examen Oposiciones Temarios Oposiciones
  ¿Qué Oposición Buscas? Anuncia tu centro en Canaloposiciones.com Anuncia tu centro en Canaloposiciones.com 

  Oposiciones > Oposiciones Administracion Local > Oposiciones Administrativo Cataluña >

Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers


Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers
Academia Oposiciones TRIA FORMACIO - Centro Oposiciones TRIA FORMACIO - Formacion Oposiciones TRIA FORMACIO - Preparacion Oposiciones TRIA FORMACIO

Centro: TRIA FORMACIO Modalidad: Semipresencial

Dirigido a: A aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos deseen superar con exito las oposiciones a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Duración: Consultar

Precio:
Consultar

Opiniones:           (0.00/5 de 0 opiniones) Opinar sobre esta oposición

Información por Teléfono: 900 535 027
Más Formación Oposiciones Administrativo en...
Alava
Albacete
Alicante
Almeria
Asturias
Avila
Badajoz
Balears
Barcelona
Burgos
Caceres
Cadiz
Cantabria
Castellon de la Plana
Ceuta
Ciudad Real
Cordoba
Coruña,A
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Guipuzcoa
Huelva
Huesca
Jaen
La Rioja
Leon
Lleida
Lugo
Madrid
Malaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Palmas,Las
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza


Información General Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

Aconsegueix una plaça en el cos administratiu en les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Si alguna vegada has pensat en treballar per l Administració Pública ara és el moment. Les tasques que desenvoluparàs com a administratiu són: atenció telefònica, redacció de documents administratius, arxiu i registre, entre d altres funcions.

GARANTIES

• Preparació des de casa teva i amb l ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Opció a assistir a classes presencials al centre.
• Textos revisats i actualitzats.
• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
• Cada unitat didàctica disposa d autoavaluacions que permeten seguir l evolució de l alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l alumne en el temari a través de la realització de proves i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.
• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
• Informació a l alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.


 


Requisitos y Pruebas Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

REQUISITS DE L’ALUMNE

* Ser ciutadà espanyol o Ser nacional d algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

* Haver complert 16 anys i no superar l edat establerta per a la jubilació forçosa.

* Estar en possessió o en condicions d obtenir el títol de batxiller o tècnic.Si es tracta d un títol obtingut a l estranger, cal disposar de l homologació corresponent del Ministeri d Educació i Ciència.

* Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

* No estar inhabilitat/ada per a l exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

* Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i/o escala de l Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.

* Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.


 


Programa Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

ÍNDEX DE TEMES

- Dret constitucional (5 temes).
- Dret administratiu (9 temes).
- Gestió de recursos humans (5 temes).
- Gestió economicofinancera (7 temes).
- Organització del treball (5 temes).


 


Opiniones sobre Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

En este momento no existe ninguna opinión, puedes ser el primero en opinar. Opinar sobre esta oposición

¿Qué opinas sobre este curso?

Cerrar
Soy ex alumno
* Opinión:
* Título:
* Email:
* Nombre:
Publicar opinión con nombreOposiciones Relacionadas con Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

Oposiciones Relacionadas con Oposiciones Administracion Local

Oposiciones Auxiliar administrativo
Oposiciones Bomberos
Oposiciones Agente de Proteccion de la Naturaleza de Aragon
Oposiciones Agente Forestal Comunidad de Madrid
Oposiciones Agente Medioambiental
Oposiciones Tecnico Auxiliar de Medio Ambiente
Oposiciones Guarda Forestal en el Pais Vasco
Oposiciones Auxiliar Administrativo Valencia
Oposiciones Auxiliar Administrativo Cataluña
Oposiciones Auxiliar Administrativo Pais Vasco

Últimas Convocatorias Relacionadas con Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

Ultimas Oposiciones Administrativo
Ultimas Oposiciones Administrativo del Estado
Ultimas Oposiciones Administrativo Servicios de Salud

Foros Relacionados con Oposicions a Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya en Granollers

Foro Oposiciones Administracion del Estado
Foro Oposiciones Administracion Local
Foro Oposiciones Administrativos

Las Oposiciones más Buscadas


Oposiciones Profesores Educacion Secundaria y FP, Oposiciones Educacion Secundaria: Profesores Fisica y Quimica, Oposiciones Servicios Aeronauticos (AENA), Oposiciones Servicios de Salud (INSALUD), Oposiciones Policia, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, Oposiciones Guardia Civil, Oposiciones Administracion Local, Oposiciones Policia nacional, Oposiciones Bomberos, Oposiciones Auxiliar administrativo, Oposiciones Policia local, Oposiciones Justicia, Oposiciones Administracion del Estado, Oposiciones Agente forestal rural, Oposiciones Auxiliar de Enfermeria, Oposiciones por Regiones, Oposiciones Celadores, Oposiciones Agentes, Guardas, Auxiliares Forestales - Rurales, Oposiciones Cuerpo de Bomberos, Oposiciones Hacienda publica, Oposiciones Auxiliar Administrativo, Oposiciones Instituciones penitenciarias, Oposiciones Auxiliar de Enfermeria, Oposiciones Profesores Educacion Primaria, Oposiciones Autoescuela, Oposiciones Subalternos, Oposiciones Agente Judicial, Oposiciones Policia Local, Oposiciones Celadores, Oposiciones Auxiliar de Justicia, Oposiciones Educacion Primaria: Maestros Educacion Infantil, Oposiciones Asuntos sociales - Trabajo Social, Oposiciones Administrativos Administracion Local, Oposiciones Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, Oposiciones Educacion Primaria: Maestros Educacion Primaria,Canaloposiciones.com - POLITICA DE PROTECCION DE DATOS <----> AVISO LEGAL

BOSBIZ 2010 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L. - CIF: B 95623716

 


Servicio de Alertas
Recibe información de cursos similares Contacta con nosotros
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas