Oposiciones a Mossos d´Esquadra - Campus Training

Buscador de Oposiciones, Convocatoria Oposiciones 2018, OPE - Oferta Empleo Publico 2018, Foro Oposiciones, Academias Oposiciones, Temarios Oposiciones

  Oposiciones > Oposiciones Policia, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad > Oposiciones Mossos d´Esquadra >

Oposiciones a Mossos d´Esquadra

Academia Oposiciones Campus Training - Centro Oposiciones Campus Training - Formacion Oposiciones Campus Training - Preparacion Oposiciones Campus Training

Centro: Campus Training Modalidad: A Distancia - Semipresencial

Dirigido a: A aquellas personas interesadas en superar las oposiciones a Mosso d ´ Esquadra.

Duración: Consultar

Precio: Consultar - Mensualidades a tu Medida

Opiniones:           (0.00/5 de 0 opiniones) Opinar sobre esta oposición

Información por Teléfono: 900 535 027


Información General Oposiciones a Mossos d´Esquadra

“Mensualidades a tu Medida”


Activitats que desenvolupen:

- Funcions de policia de seguretat ciutadana: protecció de persones i béns, protecció d edificis, investigació, patrulles, etc.

- Funcions de policia administrativa: vetllar pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i l Estat, etc.

- Funcions de policia judicial: en unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.

- Funcions de policia de trànsit: en funció dels acords entre l Estat i la Generalitat.


El que aconseguirem:

En general, aquestes són algunes de les atractives avantatges que t ofereix el ocupar un lloc de funcionari autonòmic com a membre del cos dels Mossos d Esquadra:
- Lloc de treball amb la MÀXIMA ESTABILITAT.
- Sous de 1800 a 2500 € mensuals.
- 14 PAGUES I MITJA l any.
- Horaris: a torns.
- Vacances i dies d assumptes propis (40 DIES mínim per any).
- TRIENNIS. Augments salarials del 5% aproximadament, a part de l IPC, per antiguitat.
- Possibilitats de PROMOCIÓ INTERNA a partir de l 1 any amb places reservades.
- Possibilitat de EXCEDÈNCIES.


Solicitar información: Oposiciones a Mossos d´Esquadra
 


Requisitos y Pruebas Oposiciones a Mossos d´Esquadra

Requisits necessaris per presentar-se a aquesta plaça:


1r. Tenir la nacionalitat espanyola.

2n. Tenir complerts els 18 anys d edat i tenir menys de 35 (edat màxima orientativa).

3r. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, de graduat escolar, Formació Professional de primer grau, equivalent o superior. Si es tracta d un títol obtingut a l estranger, cal disposar de l homologació corresponent del Ministeri d Educació.

4t. Tenir una alçada mínima de 1 65 m. per a homes i 1 60 m. per a dones.

5è. No estar inclòs en cap causa d exclusió mèdica.

6è Posseir el Nivell B de Català o realitzar la prova corresponent.

7è. Posseir el carnet de conduir vehicles de categoria B o B1 de l anterior legislació.

8è. Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

9è. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

10è. No patir malalties o defectes físics que impedeixin el desenvolupament de les corresponents funcions.

11è. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l exercici de les funcions públiques per sentencia ferma.

Aquests requisits són orientatius, l entitat convocant pot establir els que consideri més oportuns.


PROVES D ACCÉS:

PRIMERA FASE
- 1r EXERCICI. Consistirà en les següents proves:
1. La realització per escrit d un examen tipus test sobre el temari.
2. Bateria de psicotècnics.
3. Qüestionari de personalitat.
- 2n EXERCICI. Avaluació de coneixements de la llengua catalana. Serà obligatòria aquesta prova per a aquells aspirants que no estan en possessió del títol de nivell "B" de la secretària general de Política Lingüística o titulació equivalent.
- 3r EXERCICI. Realització de proves físiques.
- 4t EXERCICI. Entrevista personal.

SEGONA FASE
Curs de Formació a l Institut de Seguretat Pública de Catalunya d una durada de 9 mesos.

TERCERA FASE
Període de practiques d una durada de 12 mesos.

(Aquest tipus d examen és orientatiu ja que cada Ajuntament o entitat convocant pot establir les proves que consideri oportunes.)


Solicitar información: Oposiciones a Mossos d´Esquadra
 


Programa Oposiciones a Mossos d´Esquadra

Programa formatiu:

MÒDUL 1. LEGISLACIÓ NACIONAL
Tema 1. La Constitució Espanyola
Tema 2. El Tribunal Constitucional
Tema 3. Les Corts Generals
Tema 4. La Corona
Tema 5. El Govern
Tema 6. L Administració
Tema 7. Organització Territorial de l Estat
Tema 8. Les comunitats autònomes
Tema 9. El Poder Judicial
Tema 10. Llei de Forces i Cossos de Seguretat.
Tema 11. Drets Humans.
Tema 12. Unió Europea

MÒDUL 2. ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS, CONEIXEMENT DE L ENTORN I LEGISLACIÓ GENERALITAT
Tema 13. Història de Catalunya (Part I)
Tema 14. Història de Catalunya (Part II)
Tema 15. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
Tema 16. Principals variables de l estructura econòmica i social de Catalunya
Tema 17. La immigració i la societat multicultural
Tema 18. L àmbit sociolingüístic
Tema 19. El canvi social producte de les noves tecnologies de la Informació
Tema 20. L home i l equilibri ecològic
Tema 21. Principals corrents artístics i culturals
Tema 22. L Origen de la Generalitat.
Tema 23. Antecedents de l Estatut vigent
Tema 24. La Generalitat durant la República
Tema 25. L Estatut d Autonomia
Tema 26. Organització Administrativa de la Generalitat

MÒDUL 3. LEGISLACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA
1. Constitució Espanyola de 1978
2. Estatut d Autonomia
3. Llei 4 / 2003 d Ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya
4. Llei 19/1983, de creació de la Policia de la Generalitat
5. Llei 10/1994 de la policia de la Generalitat – Mossos d Esquadra
6. Decret 183/1995 de règim disciplinari dels Mossos d Esquadra
7. Decret 184/1995 de Regulació d uniformes... dels Mossos d Esquadra.
8. Decret 102/1998 de Competències de la Generalitat en trànsit, circulació ...
9. Decret 243/2007, d Estructura del Departament Interior, Relacions Institucionals ...
10. Decret 401/2006, Reglament de provisió de llocs de Mossos d Esquadra
11. Resolució INT/1828/2004, d aplicació del Codi Europeu d Ètica de la Policia
12. La Construcció d un Espai de Seguretat, Justícia i Llibertat.

MATERIAL COMPLEMENTARI
** Constitució Espanyola
** Estatut d Autonomia
** Legislació Gènere
** Psicotècnics


Solicitar información: Oposiciones a Mossos d´Esquadra
 


Opiniones sobre Oposiciones a Mossos d´Esquadra

En este momento no existe ninguna opinión, puedes ser el primero en opinar. Opinar sobre esta oposición

¿Qué opinas sobre este curso?

Cerrar
Soy ex alumno
* Opinión:
* Título:
* Email:
* Nombre:
Publicar opinión con nombre


Más Formación Oposiciones Mossos d´ Esquadra en...
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Alava
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Albacete
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Alicante
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Almeria
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Asturias
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Avila
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Badajoz
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Balears
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Barcelona
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Burgos
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Caceres
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Cadiz
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Cantabria
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Castellon de la Plana
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Ceuta
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Ciudad Real
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Cordoba
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Coruña,A
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Cuenca
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Girona
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Granada
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Guadalajara
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Guipuzcoa
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Huelva
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Huesca
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Jaen
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en La Rioja
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Leon
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Lleida
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Lugo
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Madrid
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Malaga
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Melilla
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Murcia
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Navarra
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Ourense
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Palencia
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Palmas,Las
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Pontevedra
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Salamanca
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Santa Cruz de Tenerife
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Segovia
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Sevilla
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Soria
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Tarragona
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Teruel
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Toledo
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Valencia
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Valladolid
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Vizcaya
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Zamora
Oposiciones Mossos d´ Esquadra en Zaragoza

Oposiciones Relacionadas con Oposiciones a Mossos d´Esquadra

Oposiciones Relacionadas con Oposiciones Policia, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad

Oposiciones Bomberos Cataluña
Oposiciones Bomberos Navarra
Oposiciones Bomberos
Oposiciones Agente Medioambiental
Oposiciones Ertzaina
Oposiciones Guardia Civil
Oposiciones Mossos d´Esquadra
Oposiciones Policia Autonoma
Oposiciones Policia local
Oposiciones Policia Nacional Valencia

Últimas Convocatorias Relacionadas con Oposiciones a Mossos d´Esquadra

Ultimas Oposiciones Agente de Movilidad
Ultimas Oposiciones Alguacil
Ultimas Oposiciones Ertzaina
Ultimas Oposiciones Guardia civil
Ultimas Oposiciones Guardia municipal
Ultimas Oposiciones Guardia urbana
Ultimas Oposiciones Mosso d´escuadra
Ultimas Oposiciones Policía Foral Navarra
Ultimas Oposiciones Policía local
Ultimas Oposiciones Vigilante

Foros Relacionados con Oposiciones a Mossos d´Esquadra

Foro Oposiciones Policia Local
Foro Oposiciones Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Las Oposiciones más Buscadas


Oposiciones Profesores Educacion Secundaria y FP, Oposiciones Educacion Secundaria: Profesores Fisica y Quimica, Oposiciones Servicios Aeronauticos (AENA), Oposiciones Servicios de Salud (INSALUD), Oposiciones Policia, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, Oposiciones Guardia Civil, Oposiciones Administracion Local, Oposiciones Policia nacional, Oposiciones Bomberos, Oposiciones Auxiliar administrativo, Oposiciones Policia local, Oposiciones Justicia, Oposiciones Administracion del Estado, Oposiciones Agente forestal rural, Oposiciones Auxiliar de Enfermeria, Oposiciones por Regiones, Oposiciones Celadores, Oposiciones Agentes, Guardas, Auxiliares Forestales - Rurales, Oposiciones Cuerpo de Bomberos, Oposiciones Hacienda publica, Oposiciones Auxiliar Administrativo, Oposiciones Instituciones penitenciarias, Oposiciones Auxiliar de Enfermeria, Oposiciones Profesores Educacion Primaria, Oposiciones Autoescuela, Oposiciones Subalternos, Oposiciones Agente Judicial, Oposiciones Policia Local, Oposiciones Celadores, Oposiciones Auxiliar de Justicia, Oposiciones Educacion Primaria: Maestros Educacion Infantil, Oposiciones Asuntos sociales - Trabajo Social, Oposiciones Administrativos Administracion Local, Oposiciones Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, Oposiciones Educacion Primaria: Maestros Educacion Primaria,Canaloposiciones.com - POLITICA DE PROTECCION DE DATOS <----> AVISO LEGAL

BOSBIZ 2010 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, S.L. - CIF: B 95623716

 


¿Quieres saber más sobre este curso? Solicita información gratis
Ayuda
Contacta con nosotros y resuelve tus dudas